Strona główna

Zapraszamy na XIX edycję Studiów Podyplomowych PSYCHOLOGIA PRZYWÓDZTWA W ORGANIZACJACH

„Większość ludzi wykorzystuje tylko część swoich predyspozycji”  H. Gardner

Dlatego rozwiń skrzydła dołączając do elitarnej grupy słuchaczy i absolwentów Studiów Podyplomowych Psychologia Przywództwa w Organizacjach  (Rekrutacja)

puzzle-654957_1280

Wiele współczesnych badań pokazuje, że kompetencje menedżerskie rozwijane podczas wykonywanej pracy wymagają wsparcia w postaci formalnej edukacji. Powinna ona uwzględniać autorefleksję i informację zwrotną od grupy. To jest to,  co zapewnia udział w Studiach Podyplomowych Psychologia Przywództwa w Organizacjach.

Formalna edukacja kompetencji menedżerskich jest szczególnie potrzebna:

  • Młodym stażem menedżerom, ponieważ potrzebują oni konkretnych i efektywnych narzędzi zarządzania
  • Doświadczonym menedżerom, ponieważ wiedza wymaga ciągłego uzupełniania i aktualizowania
  • Osobom aspirującym na stanowiska menedżerskie, ponieważ potrzebują oni weryfikacji swoich predyspozycji i wskazówek rozwojowych

Na  Studiach Podyplomowych Psychologia Przywództwa w Organizacjach nauka odbywa się w formie warsztatowej, dając przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń, przy wykorzystaniu metod psychometrycznych dających wiedzę na temat predyspozycji słuchacza. A wszystko ma miejsce w oparciu o wiedzę teoretyczną i praktyczną.

 „Doświadczenie jest niczym bez teorii”  W.E. Deming

Teoria nadaje sens doświadczeniu.