Organizacja studiów

FORMA STUDIÓW I CZĘSTOTLIWOŚĆ ZJAZDÓW

Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie, a zajęcia odbywają się w Instytucie Psychologii UG w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4. Zajęcia mają charakter warsztatowy i są prowadzone w małych grupach. Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Psychologii oraz praktycy.

CZAS TRWANIA

2 semestry

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – 240 godzin:

  • Teoria przywództwa – aspekty psychologiczne
  • Podstawy psychologii społecznej
  • Interpersonalne i osobowościowe kompetencje lidera
  • Przywódca jako lider zmian organizacyjnych
  • Psychologia motywacji dla liderów organizacji
  • Narzędzia i procedury wspomagające wypełnianie roli menedżerskiej

KRYTERIA ZALICZENIA STUDIÓW

Studia kończy napisanie projektu z zakresu prowadzonych zajęć.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Studiów Podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnej psychologii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, co ma ułatwić pracę takich grup zawodowych jak menedżerowie czy kierownicy. Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych UG.

ساخت اپلیکیشن

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن