Rekrutacja

 REKRUTACJA NA XVIII EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „PSYCHOLOGIA PRZYWÓDZTWA W ORGANIZACJACH”  

System rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Gdanskim
od roku akademickiego 2014/2015 odbywa się za pośrednictwem narzędzia
Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe

Zarejestruj sie!

SYLWETKA KANDYDATA

  • Na studia przyjmowane są osoby z wykształceniem wyższym (licencjat lub magisterium).
  • Studia skierowane są przede wszystkim do menedżerów i osób aspirujących na stanowiska kierownicze

ZASADY NABORU

Kolejność zgłoszeń i wynik rozmowy kwalifikacyjnej!

LIMIT MIEJSC

Minimalnie: 12 osób
Maksymalnie: 20 osób

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

  • Podanie o przyjecie na studia podyplomowe – generowane z systemu IRK (po zapisaniu sie na edycje studiów podyplomowych)
  • Odpis lub potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów

TERMINY I ETAPY REKRUTACJI

  • Rejestracja w IRK: do dnia 22.05.2023 r. do 01.10.2023 r.
  • Rozmowa kwalifikacyjna online ustalana indywidualnie we wrześniu
  • Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: do dnia 02.10.2023 r.
  • Ogloszenie listy wstępnie przyjętych: 04.10.2023 r.

OPŁATY ZA STUDIA 

Opłata semestralna wynosi 2 900 zł.