Cel studiów

CEL STUDIÓW

Celem Studiów Podyplomowych Psychologia Przywództwa w Organizacjach jest przede wszystkim:

  • Rozwój indywidualnych umiejętności menedżerskich
  • Rozwój umiejętności interpersonalnych w zakresie zarządzania jednostkami organizacyjnymi oraz kompetencjami własnymi i pracowników.

Absolwenci Studiów najbardziej chwalą sobie zwiększenie samoświadomości w obrębie swoich mocnych i słabych stron oraz stwarzanie możliwości do rozwoju i zmiany dla siebie i współpracowników.

سرور اختصاصی ایران